THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33X2
23-01-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
22-01-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
21-01-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
20-01-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
19-01-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
18-01-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
17-01-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
16-01-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
15-01-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
14-01-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
13-01-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
12-01-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
11-01-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12X2
10-01-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
09-01-2020 8 TRÚNG SVIP BT: 8