THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
21-09-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
20-09-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
19-09-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
18-09-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53
17-09-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
16-09-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
15-09-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
14-09-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43
13-09-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
12-09-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61X3
11-09-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
10-09-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
09-09-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
08-09-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
07-09-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03