THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
24-09-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
23-09-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
22-09-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
21-09-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
20-09-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
19-09-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
18-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2
17-09-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
16-09-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
15-09-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
14-09-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
13-09-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
12-09-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
11-09-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
10-09-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57