THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 408 TRÚNG SVIP 3C: 408
24-09-2021 678 TRÚNG SVIP 3C: 678
23-09-2021 534 TRÚNG SVIP 3C: 534
22-09-2021 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
21-09-2021 083 TRÚNG SVIP 3C: 083
20-09-2021 119 TRƯỢT
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 430 TRƯỢT
16-09-2021 193 TRƯỢT
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 259 TRƯỢT
13-09-2021 648 TRƯỢT
12-09-2021 349 TRÚNG SVIP 3C: 349
11-09-2021 654 TRÚNG SVIP 3C: 654
10-09-2021 629 TRƯỢT