THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 13 | 40 13 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40X2 13X2
23-01-2020 93 | 63 74 TRÚNG SL: 93X3 | TRÚNG XIÊN 2: 63 74
22-01-2020 39 | 57 75 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 57 75
21-01-2020 72 | 71 19 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71 19
20-01-2020 09 | 20 76 TRÚNG SL: 09 | TRÚNG XIÊN 2: 20 76
19-01-2020 02 | 63 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 62
18-01-2020 71 | 46 42 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 42
17-01-2020 85 | 07 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46
16-01-2020 12 | 60 32 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 60 32
15-01-2020 34 | 20 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 20
14-01-2020 12 | 70 18 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70 18
13-01-2020 47 | 37 03 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 37X2 03
12-01-2020 69 | 44 46 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 44 46
11-01-2020 12 | 94 37 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 94X2 37
10-01-2020 48 | 94 73 TRÚNG SL: 48 | TRÚNG XIÊN 2: 94 73
09-01-2020 27 | 03 47 TRÚNG SL: 27X2 | TRÚNG XIÊN 2: 03 47X3