THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 97 | 92 19 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG LÔ: 92X2
24-09-2021 40 | 92 02 TRÚNG SL: 40X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 02
23-09-2021 09 | 85 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85
22-09-2021 31 | 14 67 TRÚNG SL: 31X2 | TRƯỢT
21-09-2021 62 | 12 62 TRÚNG SL: 62 | TRÚNG XIÊN 2: 12 62
20-09-2021 00 | 27 20 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG LÔ: 20
19-09-2021 08 | 56 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56
18-09-2021 83 | 83 78 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83X2 78
17-09-2021 88 | 67 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
16-09-2021 87 | 75 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
15-09-2021 83 | 82 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82X2
14-09-2021 10 | 67 04 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG XIÊN 2: 67 04
13-09-2021 42 | 65 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76
12-09-2021 74 | 36 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 36
11-09-2021 09 | 94 70 TRÚNG SL: 09 | TRÚNG XIÊN 2: 94 70
10-09-2021 38 | 60 28 TRÚNG SL: 38 | TRÚNG XIÊN 2: 60 28X3