THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 08 | 91 94 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG LÔ: 94
24-09-2021 78 | 40 95 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG ST: 40X2 95
23-09-2021 35 | 04 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83
22-09-2021 74 | 72 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80
21-09-2021 94 | 28 83 TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG ST: 28 83X3
20-09-2021 19 | 19 83 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG LÔ: 19X3
19-09-2021 57 | 57 72 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG LÔ: 57
18-09-2021 10 | 38 02 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 02
17-09-2021 30 | 29 89 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG ST: 29 89
16-09-2021 93 | 23 42 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG ST: 23 42
15-09-2021 65 | 40 05 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 40
14-09-2021 59 | 16 31 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 31
13-09-2021 48 | 24 30 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG LÔ: 30
12-09-2021 49 | 84 65 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG ST: 84 65
11-09-2021 54 | 73 70 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 73 70
10-09-2021 28 | 19 57 TRÚNG LÔ: 28X3 | TRÚNG ST: 19 57