THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 81 59 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG ST: 81X2 59
23-01-2020 75 | 70 63 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 70 63
22-01-2020 49 | 84 21 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG LÔ: 21
21-01-2020 97 | 43 19 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 43 19
20-01-2020 50 | 24 44 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG ST: 24 44
19-01-2020 21 | 51 05 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRÚNG ST: 51 05
18-01-2020 06 | 30 35 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG ST: 30 35
17-01-2020 72 | 42 70 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG ST: 42 70
16-01-2020 82 | 70 62 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 70 62
15-01-2020 20 | 27 70 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG ST: 27 70
14-01-2020 63 | 97 12 TRƯỢT | TRÚNG ST: 97 12X2
13-01-2020 43 | 49 71 TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG ST: 49 71
12-01-2020 70 | 81 76 TRƯỢT | TRÚNG ST: 81 76
11-01-2020 58 | 8 24 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG ST: 8 24
10-01-2020 96 | 60 94 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 60 94
09-01-2020 74 | 18 47 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG ST: 18 47X3