THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 96 | 93 88 TRƯỢT | TRÚNG ST: 93 88
21-09-2020 66 | 91 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91
20-09-2020 41 | 32 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 32
19-09-2020 04 | 86 93 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG ST: 86X2 93
18-09-2020 90 | 61 45 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG LÔ: 45
17-09-2020 70 | 76 14 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 76 14
16-09-2020 82 | 51 60 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG LÔ: 51
15-09-2020 30 | 31 54 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG LÔ: 54
14-09-2020 79 | 88 37 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 88
13-09-2020 63 | 39 08 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 39 08
12-09-2020 80 | 27 18 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 18
11-09-2020 29 | 56 91 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 56 91
10-09-2020 21 | 07 20 TRƯỢT | TRÚNG ST: 07X2 20
09-09-2020 00 | 98 00 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG LÔ: 00
08-09-2020 22 | 31 12 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 31 12
07-09-2020 53 | 16 93 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG LÔ: 93