THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 08 | 97 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 97X2
24-09-2021 78 | 30 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-09-2021 34 | 19 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG SL: 19X2
22-09-2021 72 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 61 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG SL: 61
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 67 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28
18-09-2021 12 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 31 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
16-09-2021 83 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 55 | 82 TRƯỢT | TRÚNG SL: 82X2
14-09-2021 58 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00
13-09-2021 48 | 31 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
12-09-2021 59 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73
11-09-2021 53 | 19 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 29 | 38 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 38