THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 13 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG SL: 13X2
23-01-2020 75 | 93 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 49 | 59 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
21-01-2020 97 | 72 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 50 | 18 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
19-01-2020 21 | 01 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 71 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG SL: 71X2
17-01-2020 71 | 84 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRÚNG SL: 84X2
16-01-2020 82 | 12 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 12X2
15-01-2020 00 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2020 63 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11
13-01-2020 44 | 27 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
12-01-2020 90 | 79 TRÚNG LÔ: 90 | TRƯỢT
11-01-2020 58 | 12 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 96 | 58 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG SL: 58X2
09-01-2020 74 | 27 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG SL: 27X2