THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 86 | 76 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG SL: 76
21-09-2020 57 | 64 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 64X2
20-09-2020 32 | 06 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 04 | 87 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 22 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 96 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 83 | 33 TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG SL: 33X2
15-09-2020 30 | 01 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
14-09-2020 89 | 30 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 63 | 11 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 61 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 39 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
10-09-2020 20 | 41 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG SL: 41
09-09-2020 00 | 24 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 21 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT
07-09-2020 63 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT