THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 85 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
21-09-2020 57 | 13 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 13
20-09-2020 42 | 97 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 97X3
19-09-2020 04 | 92 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 92
18-09-2020 90 | 30 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 30X2
17-09-2020 71 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
16-09-2020 81 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
15-09-2020 30 | 53 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 53
14-09-2020 89 | 79 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG BT: 79
13-09-2020 53 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
12-09-2020 80 | 71 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 71
11-09-2020 19 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93X2
10-09-2020 20 | 28 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 28
09-09-2020 00 | 23 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 23
08-09-2020 12 | 69 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG BT: 69
07-09-2020 53 | 62 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG BT: 62