THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 08 | 48 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 48
24-09-2021 88 | 18 TRƯỢT | TRÚNG BT: 18
23-09-2021 34 | 05 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG BT: 05
22-09-2021 73 | 57 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 73 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2021 19 | 63 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 63
19-09-2021 57 | 43 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
18-09-2021 00 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
17-09-2021 30 | 32 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG BT: 32
16-09-2021 83 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
15-09-2021 55 | 78 TRƯỢT | TRÚNG BT: 78
14-09-2021 49 | 31 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG BT: 31
13-09-2021 48 | 72 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 72
12-09-2021 49 | 47 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 47
11-09-2021 44 | 54 TRƯỢT | TRÚNG BT: 54
10-09-2021 29 | 60 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 60