THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 08 | 408 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG 3C: 408
24-09-2021 78 | 677 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-09-2021 24 | 533 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 873 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRÚNG 3C: 873
21-09-2021 83 | 083 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG 3C: 083
20-09-2021 29 | 019 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 019
19-09-2021 57 | 957 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG 3C: 957
18-09-2021 01 | 902 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 40 | 331 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 093 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG 3C: 093
15-09-2021 55 | 965 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 965
14-09-2021 59 | 159 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 159
13-09-2021 58 | 549 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 349 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG 3C: 349
11-09-2021 54 | 653 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
10-09-2021 29 | 529 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 529