THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 940 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG 3C: 940
23-01-2020 75 | 875 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG 3C: 875
22-01-2020 49 | 349 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
21-01-2020 97 | 897 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG 3C: 897
20-01-2020 51 | 951 TRÚNG LÔ: 51 | TRƯỢT
19-01-2020 31 | 920 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 706 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG 3C: 706
17-01-2020 71 | 572 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRƯỢT
16-01-2020 82 | 782 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 782
15-01-2020 01 | 600 TRÚNG LÔ: 01 | TRƯỢT
14-01-2020 74 | 163 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2020 44 | 253 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
12-01-2020 80 | 890 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRƯỢT
11-01-2020 58 | 658 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG 3C: 658
10-01-2020 96 | 486 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
09-01-2020 74 | 574 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG 3C: 574