THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
23-01-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
22-01-2020 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
21-01-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-01-2020 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-01-2020 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
18-01-2020 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-01-2020 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-01-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-01-2020 3-2 TRƯỢT
14-01-2020 7-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
13-01-2020 2-2 TRƯỢT
12-01-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-01-2020 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-01-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-01-2020 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 4