THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0
24-09-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-09-2021 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3
22-09-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-09-2021 6-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
20-09-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-09-2021 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-09-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
17-09-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-09-2021 5-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-09-2021 3-8 TRƯỢT
13-09-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
12-09-2021 3-8 TRƯỢT
11-09-2021 4-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-09-2021 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2