THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 0-8 | 92 94 | 61 52 34 71 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 92X2 94 | TRÚNG LÔ: 52 34 71
24-09-2021 7-8 | 03 37 | 37 74 42 40 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG XIÊN 4: 37 74X2 42 40X2
23-09-2021 1-4 | 41 50 | 82 72 29 11 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG LÔ: 72
22-09-2021 7-2 | 13 80 | 13 59 18 43 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 13 80 | TRÚNG XIÊN 4: 13 59 18 43
21-09-2021 6-3 | 28 82 | 91 36 94 11 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 91 36 94
20-09-2021 1-9 | 34 20 | 18 82 17 00 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 34 20 | TRÚNG XIÊN 4: 18 82 17 00X2
19-09-2021 5-6 | 01 00 | 12 19 32 42 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 01 00 | TRÚNG XIÊN 4: 12 19 32 42
18-09-2021 0-1 | 43 78 | 01 61 67 83 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 43 78 | TRÚNG LÔ: 01 67 83X2
17-09-2021 3-0 | 51 94 | 28 79 68 16 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 51 94 | TRÚNG LÔ: 79X2
16-09-2021 9-3 | 44 81 | 22 48 30 93 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48 30X3 93
15-09-2021 6-5 | 30 34 | 83 34 06 91 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 30 34 | TRÚNG LÔ: 34 06
14-09-2021 5-9 | 63 67 | 64 50 21 49 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG XIÊN 4: 64 50 21 49
13-09-2021 2-8 | 83 90 | 46 74 99 91 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 83 90 | TRÚNG LÔ: 46X2 99 91
12-09-2021 3-9 | 83 08 | 23 13 49 00 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 83X3 08X2 | TRÚNG LÔ: 13X2 49 00
11-09-2021 5-4 | 09 25 | 19 53 54 50 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 09 25 | TRÚNG LÔ: 19X2 53 54
10-09-2021 2-9 | 68 38 | 73 57 60 00 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 68 38 | TRÚNG LÔ: 73 57 60