THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 71 TRÚNG BT: 71
24-09-2021 52 TRÚNG BT: 52
23-09-2021 85 TRÚNG BT: 85
22-09-2021 18 TRÚNG BT: 18
21-09-2021 55 TRÚNG BT: 55
20-09-2021 10 TRÚNG BT: 10
19-09-2021 56 TRÚNG BT: 56
18-09-2021 83 TRÚNG BT: 83X2
17-09-2021 90 TRÚNG BT: 90
16-09-2021 93 TRÚNG BT: 93
15-09-2021 04 TRÚNG BT: 04
14-09-2021 30 TRƯỢT
13-09-2021 90 TRÚNG BT: 90
12-09-2021 86 TRƯỢT
11-09-2021 73 TRÚNG BT: 73
10-09-2021 08 TRÚNG BT: 08