THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 90 TRÚNG BT: 90
23-01-2020 87 TRÚNG BT: 87
22-01-2020 51 TRÚNG BT: 51
21-01-2020 47 TRÚNG BT: 47
20-01-2020 85 TRÚNG BT: 85
19-01-2020 16 TRÚNG BT: 16
18-01-2020 38 TRƯỢT
17-01-2020 46 TRÚNG BT: 46
16-01-2020 81 TRÚNG BT: 81
15-01-2020 33 TRÚNG BT: 33X3
14-01-2020 18 TRÚNG BT: 18
13-01-2020 37 TRÚNG BT: 37X2
12-01-2020 15 TRÚNG BT: 15
11-01-2020 35 TRÚNG BT: 35
10-01-2020 49 TRÚNG BT: 49
09-01-2020 07 TRÚNG BT: 07