THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 86 TRÚNG BT: 86X3
21-09-2020 51 TRÚNG BT: 51
20-09-2020 79 TRÚNG BT: 79
19-09-2020 22 TRÚNG BT: 22
18-09-2020 90 TRÚNG BT: 90
17-09-2020 57 TRƯỢT
16-09-2020 82 TRÚNG BT: 82
15-09-2020 32 TRÚNG BT: 32
14-09-2020 93 TRÚNG BT: 93
13-09-2020 84 TRÚNG BT: 84
12-09-2020 04 TRÚNG BT: 04
11-09-2020 48 TRÚNG BT: 48
10-09-2020 93 TRÚNG BT: 93
09-09-2020 69 TRƯỢT
08-09-2020 57 TRÚNG BT: 57
07-09-2020 35 TRÚNG BT: 35