THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
25-09-2021 408 | 87 TRÚNG 3C: 408 | TRÚNG SL: 87
24-09-2021 679 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2021 544 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
22-09-2021 873 | 31 TRÚNG 3C: 873 | TRÚNG SL: 31X2
21-09-2021 093 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
20-09-2021 018 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 967 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 902 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 331 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 092 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 83 TRÚNG 3C: 965 | TRƯỢT
14-09-2021 159 | 11 TRÚNG 3C: 159 | TRƯỢT
13-09-2021 549 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 359 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73
11-09-2021 654 | 19 TRÚNG 3C: 654 | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 539 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X3