THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 496 | 86 TRƯỢT | TRÚNG SL: 86X3
21-09-2020 756 | 55 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2020 042 | 06 TRÚNG 3C: 042 | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 014 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2020 290 | 22 TRÚNG 3C: 290 | TRƯỢT
17-09-2020 170 | 97 TRÚNG 3C: 170 | TRÚNG SL: 97
16-09-2020 582 | 43 TRÚNG 3C: 582 | TRÚNG SL: 43
15-09-2020 031 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2020 488 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2020 462 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 880 | 61 TRÚNG 3C: 880 | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 139 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 321 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41
09-09-2020 001 | 25 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2020 022 | 91 TRÚNG 3C: 022 | TRÚNG SL: 91X3
07-09-2020 853 | 62 TRÚNG 3C: 853 | TRÚNG SL: 62